Dadi perno ruota posteriore

vuoto

Dado corona M33x1.5

vuoto

Dado ruota M38x1.5

vuoto

Dado ruota / corona M48x1.5

vuoto

Dado lato ruota M48x1.5

vuoto

Dado ruota M25x1.25

vuoto

Kit dadi ruota posteriore