Volani alleggeriti

vuoto

Volano Alleggerito Kg 0,537

vuoto

Volano Alleggerito Kg 0,800

vuoto

Volano Alleggerito Kg 1,4