Modelli
Speed triple - 98
Speed triple - 99
Speed triple - 00
Speed triple - 01
Speed triple - 02
Speed triple - 03
Speed triple - 04
Thruxton 900 - Tutte